Hållbar utveckling

Klimatförändringen och globalt ansvar

I kampen mot klimatförändringen vädjar man ofta till individers val och vanor. Klimatförändringen är emellertid ett globalt problem och för att lösa det krävs insatser inte bara av individer utan också av samhällen och det internationella samfundet. Under de senaste åren har skolelever inspirerade av Greta Thunberg börjat kräva klimathandlingar av de politiska beslutsfattarna.

Material Greta Thunbergs tal: https://svenska.yle.fi/dataviz/abimix/2020/host/2020-09-24_FF_sv/attachments/index.html#5

Diskutera på vilka grunder ansvaret för kampen mot klimatförändringen borde fördelas mellan individen, samhället och det globala samfundet. Utnyttja videon talet i ditt svar (https://svenska.yle.fi/ova).

Källförteckning

Svenska Yle. Svenska.yle.fi/ova. Hämtat den 23/12 – 2021 från: https://svenska.yle.fi/ova