Uppgifter – Existens och vetande

Tankar om människan

Existentialism eller existensfilosofi, är en filosofisk rörelse som föddes under 1800-talet, där man försökte beskriva den mänskliga existensen och frågor som: Vad innebär det att vara människa? Vad är meningen med livet? Hur ska jag leva mitt liv?

Du får arbeta ensam eller två och två. Inlämning 21/5 senast 23:59 på Vklass. Jag bedömer inte arbete som kommer in senare. Om du inte lämnar in i tid kommer du att bli testad på kunskapskraven i slutet av kursen (ett prov). Du kan få jobba hemma vid två av de sex/sju lektionerna vi har till uppgiften, men måste då informera mig innan lektionen för närvaro.

Du ska alltid uppge källor dvs parentes i löpande text eller fotnot. Max en sida per fråga, teckensnitt Times New Roman storlek 12. Samt med en källförteckning i bokstavsordning.

För E på uppgiften: Svara på frågorna utifrån t.ex. boken.
För C på uppgiften: Svara på frågorna och skriv utförligt, blanda in minst en filosof eller en teori i ditt resonemang förutom den/dem som nämns i varje fråga.
För A på uppgiften: Svara på frågorna och skriv utförligt och nyanserat, blanda in minst två filosofer, två teorier alt. en teori och en filosof förutom den/de som nämns i varje fråga.

Till din hjälp:
Läroboken kap. 4. Har livet mening
Bifogad .pdf.  kap 3 sid. 75 – 126
Meningen med livet: https://www.youtube.com/watch?v=9KH_UcQGYyc
Existentialism: https://www.youtube.com/watch?v=56QZ7zAfMAM
Sartre del 1: https://www.youtube.com/watch?v=l5dasHhClDM
Sartre del 2: https://www.youtube.com/watch?v=XWmBm3pr-Gk
Den fria viljan: https://www.youtube.com/watch?v=MH116yvbfwg
Kierkegaard: https://www.youtube.com/watch?v=F-SL6L-Qiuk
Nietzsche del 1: https://www.youtube.com/watch?v=-tsPe-1MlRM
Nietzsche del 2: https://www.youtube.com/watch?v=umKOyz_4bTk
Existentialismen: frihetens filosofi: https://sverigesradio.se/avsnitt/1232443

Kierkegaard och existentialismen: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/85411?%20programid=793
Du får gärna använda Internet, men var källkritisk.

Uppgift
1. Den fria viljan
– Diskutera den fria viljan utifrån Sartre och Kierkegaard, använd även texterna nedan i ditt resonemang.
– Vad menade Sartre med ”existensen föregår essensen”?

– Vad anser du, är vi fria att välja våra liv?

Sartres text:
”Men existentialisten som beskriver en feg person säger att denne är ansvarig för sin feghet. Han är inte sådan för att har ett fegt hjärta, en feg lunga eller en feg hjärna, han har inte blivit sådan utifrån en fysiologisk karaktär, utan han är sådan emedan han i och genom sina handlingar skapat sig feg. Det finns inga fega temperament, det finns temperament som är nervösa, eller bleksiktiga, som folk brukar säga, eller rikt utrustade. Men en människa som är bleksiktig är inte i samma mån feg, ty vad som åstadkommer fegheten är handlingen att avstå eller ge vika; ett temperament är inte detsamma som en handling, och den fege blir definierad som feg i och med den handlingen han utfört. Vad folk dunkelt förnimmer och som inger dem fasa, det är den fege (…) själv bär skulden till sin feghet. Vad folk önskar, det är att man föds feg eller hjältemodig.”

Kierkegaards text:
”Det är valet, eller själva vänjandet, som ger personligheten dess innehåll. Den som icke väljer tynas bort i tvinsot.

2. Kirkegaard
– Han ansåg att val och frihet ger ångest, vad tror du han menade med följande?: ”Ångest kan jämföras med svindel. Den, vars öga kommer att skåda ned i ett gapande djup, han får svindel… Ångest är den frihetens svindel, som uppstår då anden skall sätta syntesen och friheten skådar ned i sin egen möjlighet och då griper tag i det ändliga att hålla sig i. I denna svindel segnar friheten ned.”
– Vad menade han med ”subjektiviteten är sanningen”.
– I boken ”Antingen – eller” beskriver Kierkegaard tre olika livsstilar,

eller livsstadier, för att hantera vår ångest, tre sätt att lämna

dussinmänniskan bakom oss. Vad menade han med dussinmänniskan och vilket livssätt skulle du välja, och varför?

3. Nietzsche.
– Han menade att det inte finns någon given moral, vad menar han med det, tror du?
– Vad anser du, hur skapas vår moral?
– Många upplever Nietzsche som provocerande. Varför?

4. Thomas Nagel har skrivit följande citat i sin bok ”Vad är meningen med alltihop”.
– Vad tror du han menar med texten nedan?
– Vad är meningen med ditt liv? 
”
”Om du någonsin ställer dig frågan ”Men vad är meningen med att leva?” – att leva just det liv du lever, som student, bartender eller vad du nu råkar vara – så svarar du: ”Det finns ingen mening. Det skulle inte spela någon roll om jag inte existerar alls, eller om jag inte brydde mig om någonting. Men nu gör jag det, och så är det med den saken”. Vissa människor tycker detta är en fullt tillfredställande inställning. Andra tycker den är deprimerande, men oundviklig. Problemet är delvis det att vi har en obotlig tendens att ta oss själva på så stort allvar. Vi vill betyda något för oss själva betraktade ”utifrån”. Om våra liv som helhet tycks meningslösa, då är en del av oss otillfredställd – den del som jämt och ständigt tittar oss över axeln och ser efter vad vi gör. Det är många mänskliga ansträngningar, särskilt sådana som tjänar större projekt och inte bara välbefinnande och överlevnad, som får sin näring av en känsla av betydelse. En känsla av att det du gör inte bara betyder något för dig, utan har en vidare betydelse. Om vi måste ge upp dessa tankar riskerar vi att förlora vinden i våra segel. Om livet inte är verkligt, om livet inte är något betydelsefullt och graven är dess mål, då kanske det är löjligt av oss att ta oss själva på så stort allvar. Om vi å andra sidan inte kan låta bli att ta oss själva på stort allvar, då kanske vi måste stå ut med att vara löjliga. Livet kanske inta bara är meningslöst, utan också absurt.” (Nagel 1992, 92 – 93) Hämtat från: Vad är meningen med alltihop? Bokförlaget Nya Doxa.

5. Välj ytterligare en fråga som du vill diskutera inom filosofin (området existentialism) som du inte har skrivit om i frågorna ovan. Utifrån frågan skriv en eller flera följdfrågor som du besvarar (denna fråga gör du om du strävar efter B eller A)

 

Uppgifter

Tankar om människan
Existentialism eller existensfilosofi, är en filosofisk rörelse som föddes under 1800-talet, där man försökte beskriva den mänskliga existensen och frågor som: Vad innebär det att vara människa? Vad är meningen med livet? Hur ska jag leva mitt liv?

Formalia:
Du ska alltid uppge källor dvs parentes i löpande text eller fotnot. Max en sida per fråga, teckensnitt Times New Roman storlek 12. Samt med en källförteckning i bokstavsordning.
Du får arbeta ensam eller två och två. Inlämning X/X senast 23:59 på Vklass. Jag bedömer inte arbete som kommer in senare. Om du inte lämnar in i tid kommer du att bli testad på kunskapskraven i slutet av kursen (ett prov). Du kan få jobba hemma vid två av de sex lektionerna vi har till uppgiften men måste då informera mig innan lektionen för närvaro.
Till din hjälp:
Läroboken kap. 4. Har livet mening
Meningen med livet: https://www.youtube.com/watch?v=9KH_UcQGYyc
Existentialism: https://www.youtube.com/watch?v=56QZ7zAfMAM
Sartre del 1: https://www.youtube.com/watch?v=l5dasHhClDM
Sartre del 2: https://www.youtube.com/watch?v=XWmBm3pr-Gk
Den fria viljan: https://www.youtube.com/watch?v=MH116yvbfwg
Kierkegaard: https://www.youtube.com/watch?v=F-SL6L-Qiuk
Filosofiska rummet: Kierkegaard och existentialismen: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/85411?%20programid=793
Du får gärna använda Internet, men var källkritisk.
Uppgift
1 a) Diskutera den fria viljan utifrån Sartre och Kierkegaard, använd även texterna nedan i ditt resonemang.
2. b) Vad menade Sartre med ”existensen föregår essensen”?
e) Vad anser du, är vi fria att välja våra liv?
Sartres text: 
”Men existentialisten som beskriver en feg person säger att denne är ansvarig för sin feghet. Han är inte sådan för att har ett fegt hjärta, en feg lunga eller en feg hjärna, han har inte blivit sådan utifrån en fysiologisk karaktär, utan han är sådan emedan han i och genom sina handlingar skapat sig feg. Det finns inga fega temperament, det finns temperament som är nervösa, eller bleksiktiga, som folk brukar säga, eller rikt utrustade. Men en människa som är bleksiktig är inte i samma mån feg, ty vad som åstadkommer fegheten är handlingen att avstå eller ge vika; ett temperament är inte detsamma som en handling, och den fege blir definierad som feg i och med den handlingen han utfört. Vad folk dunkelt förnimmer och som inger dem fasa, det är den fege (…) själv bär skulden till sin feghet. Vad folk önskar, det är att man föds feg eller hjältemodig.” (Sartre 2002, 33 – 34). Hämtat från Existentialismen är en humanism Albert Bonniers förlag.
Kierkegaards text: 
”Det är valet, eller själva vänjandet, som ger personligheten dess innehåll. Den som icke väljer tynas bort i tvinsot.”
c) Kirkegaard ansåg att val och frihet ger ångest, vad tror du han menade med följande: 
”Ångest kan jämföras med svindel. Den, vars öga kommer att skåda ned i ett gapande djup, han får svindel… Ångest är den frihetens svindel, som uppstår då anden skall sätta syntesen och friheten skådar ned i sin egen möjlighet och då griper tag i det ändliga att hålla sig i. I denna svindel segnar friheten ned.”
d) Vad menade han med ”subjektiviteten är sanningen”.
3. a) Nietzsche menade att det inte finns någon given moral, vad menar han med det, tror du?
b) Många upplever Nietzsche som provocerande. Varför?
c) Vad anser du, hur skapas vår moral?
4. Thomas Nagel har skrivit följande citat i sin bok Vad är meningen med alltihop.
a) Vad tror du han menar med texten nedan?
b) Vad är meningen med ditt liv? 
”
”Om du någonsin ställer dig frågan ”Men vad är meningen med att leva?” – att leva just det liv du lever, som student, bartender eller vad du nu råkar vara – så svarar du: ”Det finns ingen mening. Det skulle inte spela någon roll om jag inte existerar alls, eller om jag inte brydde mig om någonting. Men nu gör jag det, och så är det med den saken”. Vissa människor tycker detta är en fullt tillfredställande inställning. Andra tycker den är deprimerande, men oundviklig. Problemet är delvis det att vi har en obotlig tendens att ta oss själva på så stort allvar. Vi vill betyda något för oss själva betraktade ”utifrån”. Om våra liv som helhet tycks meningslösa, då är en del av oss otillfredställd – den del som jämt och ständigt tittar oss över axeln och ser efter vad vi gör. Det är många mänskliga ansträngningar, särskilt sådana som tjänar större projekt och inte bara välbefinnande och överlevnad, som får sin näring av en känsla av betydelse. En känsla av att det du gör inte bara betyder något för dig, utan har en vidare betydelse. Om vi måste ge upp dessa tankar riskerar vi att förlora vinden i våra segel. Om livet inte är verkligt, om livet inte är något betydelsefullt och graven är dess mål, då kanske det är löjligt av oss att ta oss själva på så stort allvar. Om vi å andra sidan inte kan låta bli att ta oss själva på stort allvar, då kanske vi måste stå ut med att vara löjliga. Livet kanske inta bara är meningslöst, utan också absurt.” (Nagel 1992, 92 – 93) Hämtat från: Vad är meningen med alltihop? Bokförlaget Nya Doxa.
5. Välj ytterligare en fråga som du vill diskutera inom filosofin (området existentialism) som du inte har skrivit om i fråga 1 – 4. Utifrån frågan skriv en eller flera följdfrågor som du besvarar (denna fråga gör du om du strävar efter B eller A)

Tankar om människan – 2017

Uppgift – Tankar om människan >>

Uppgift Tankar om människan uppdaterad 2015 >>

Filosofi 1

Inlämningsuppgift – Moment 2

Söderslättsgymnasiet, Trelleborg

Uppdaterad 16/10 – 2017

Tankar om människan

Existentialism eller existensfilosofi, är en filosofisk rörelse som föddes under 1800-talet, där man försökte beskriva den mänskliga existensen och frågor som: Vad innebär det att vara människa? Vad är meningen med livet? Hur ska jag leva mitt liv?

Formalia:

Du ska alltid uppge källor, ange bokens sidnummer inom parentes, i löpande text eller fotnot. Undvik helst citat. Max en sida per fråga, teckensnitt Times New Roman storlek 12. Samt med en källförteckning i bokstavsordning.

Du får arbeta ensam eller två och två. Vi ska arbeta med uppgiften 23/11 – 18/1 (ca sex lektioner). Inlämning 18/1 senast 23:00 på Vklass. Jag bedömer inte arbete som kommer in senare. Om du inte lämnar in i tid kommer du att bli testad på kunskapskraven i slutet av kursen (ett prov).

Du kan få jobba hemma vid två av tillfällen men måste då informera mig innan lektionen för närvaro.

Uppgift:

Diskutera följande frågor utifrån: Läroboken kap. 4. Har livet mening och www.gymnasiefilosofi.se Existentialism (som .pdf) s. 75 – 126, filmen: http://www.sli.se/prodinfo.asp? a=U97860-01&page=default.asp&sid=59ce5e0d-7c5c-408f-854d-6df13c 574f3d&db=18&e=&g=&w=meningen%20med %20livet&s=-1&p=1&st=0&sub=&ss=1&otyp=product&lev=&tlang=&sla ng= samt Filosofiska rummet: Kierkegaard och existentialismen:http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/85411? programid=793

Du får gärna använda Internet, men var källkritisk.

  1. a) Diskutera den fria viljan utifrån Sartre och Kierkegaard.
    b) Vad anser du, är vi fria att välja våra liv?
    c) Diskutera också den fria viljan utifrån utdraget av Sartres och Kierkegaards texter nedan.
    d) Vad är innebörden av Ofstads invändning mot Satres text? Delar du den?

Sartres text:
”Men existentialisten som beskriver en feg person säger att denne är ansvarig för sin feghet. Han är inte sådan för att har ett fegt hjärta, en feg lunga eller en feg hjärna, han har inte blivit sådan utifrån en fysiologisk karaktär, utan han är sådan emedan han i och genom sina handlingar skapat sig feg. Det finns inga fega temperament, det finns temperament som är nervösa, eller bleksiktiga, som folk brukar säga, eller rikt utrustade. Men en människa som är bleksiktig är inte i samma mån feg, ty vad som åstadkommer fegheten är handlingen att avstå eller ge vika; ett temperament är inte detsamma som en handling, och den fege blir definierad som feg i och med den handlingen han utfört. Vad folk dunkelt förnimmer och som inger dem fasa, det är den fege (…) själv bär skulden till sin feghet. Vad folk önskar, det är att man föds feg eller hjältemodig.” (Sartre 2002, 33 – 34). Hämtat från Existentialismen är en humanism Albert Bonniers förlag.

Kierkegaards text:
”Det är valet, eller själva vänjandet, som ger personligheten dess innehåll. Den som icke väljer tynas bort i tvinsot.”(
http://gymnasiefilosofi.se/kierkegaard/)

Ofstads invändning:
”Sartres lära om att vi alltid är fria är extrem och vilseledande. Det är troligt att vi i många situationer har i vår makt att välja på olika sätt, men det gäller inte generellt (…). Hur fri en person är kan vi veta först när vi har granskat hans speciella situation. Sartres frihetslära vittnar om föga sinne för den svaga och avvikande människan. Det är en obarmhärtig inställning som kommer till uttryck.” (Ofstad 1990, 59). Hämtat från Vi kan ändra världen Prisma Magnum.

2. Kirkegaard ansåg att val och frihet ger ångest, vad tror du han menade med följande:
”Ångest kan jämföras med svindel. Den, vars öga kommer att skåda ned i ett gapande djup, han får svindel… Ångest är den frihetens svindel, som uppstår då anden skall sätta syntesen och friheten skådar ned i sin egen möjlighet och då griper tag i det ändliga att hålla sig i. I denna svindel segnar friheten ned.”

3 a) Nietzsche menade att det inte finns någon given moral, vad menar han med det, tror du?
b) Många upplever Nietzsche som provocerande. Varför?
c) Vad anser du, hur skapas vår moral?

4. Thomas Nagel har skrivit följande citat i sin bok Vad är meningen med alltihop.
a) Vad tror du han menar med texten nedan?
b) Vad är meningen med ditt liv?
”Om du någonsin ställer dig frågan ”Men vad är meningen med att leva?” – att leva just det liv du lever, som student, bartender eller vad du nu råkar vara – så svarar du: ”Det finns ingen mening. Det skulle inte spela någon roll om jag inte existerar alls, eller om jag inte brydde mig om någonting. Men nu gör jag det, och så är det med den saken”. Vissa människor tycker detta är en fullt tillfredställande inställning. Andra tycker den är deprimerande, men oundviklig. Problemet är delvis det att vi har en obotlig tendens att ta oss själva på så stort allvar. Vi vill betyda något för oss själva betraktade ”utifrån”. Om våra liv som helhet tycks meningslösa, då är en del av oss otillfredställd – den del som jämt och ständigt tittar oss över axeln och ser efter vad vi gör. Det är många mänskliga ansträngningar, särskilt sådana som tjänar större projekt och inte bara välbefinnande och överlevnad, som får sin näring av en känsla av betydelse. En känsla av att det du gör inte bara betyder något för dig, utan har en vidare betydelse. Om vi måste ge upp dessa tankar riskerar vi att förlora vinden i våra segel. Om livet inte är verkligt, om livet inte är något betydelsefullt och graven är dess mål, då kanske det är löjligt av oss att ta oss själva på så stort allvar. Om vi å andra sidan inte kan låta bli att ta oss själva på stort allvar, då kanske vi måste stå ut med att vara löjliga. Livet kanske inta bara är meningslöst, utan också absurt.” (Nagel 1992, 92 – 93) Hämtat från: Vad är meningen med alltihop? Bokförlaget Nya Doxa.

5. I boken Det andra könet analyserar Simone de Beauvoir kvinnans ställning utifrån det existentialistiska perspektivet och hon betraktar inte kvinnligheten som biologiskt bestämd, utan som en social konstruktion – ”man föds inte till kvinna – man blir till kvinna”.
a) Vad menade hon med det? Utgå även från boken Det andra könet (text i gymnasiefilosofi.se, som .pdf s. 118 – 119) i ditt resonemang.
b) Vad anser du, håller du med?

6. Välj ytterligare en fråga som du vill diskutera inom filosofin (området existentialism) som du inte har skrivit om i fråga 1 – 5. Utifrån frågan skriv en eller flera följdfrågor som du besvarar (denna fråga gör du om du strävar efter betyget B eller A).

Uppgifter Filosofi 2

Uppgift Existens och vetande – uppdaterad 2015 >>