Existens och vetande

Den frågan som många har ställt sig genom historien är vad som är meningen med livet samt hur man ska leva sitt livet. Många filosofer skulle svara att svaret i är subjektivt och inte objektivt. En existensfilosof tar därför avstånd från det som syftar på alla.

Begrepp

Autonom, oberoende, uppfattningen att människan har förmåga och vilja att själv bestämma över sitt liv och sina handlingar (Collste 1996, 58).

Determinism, innebär att allt är bestämt på förhand, att allt sker av en orsak. Motsatts till determinism är den fria viljan, att människan kan bestämma över sitt liv.

Källförteckning

Collste, Göran (1996). Inledning till etiken. Studentlitteratur.
Nagel, Thomas (1992). Vad är meningen med alltihop? Bokförlaget Nya Doxa.

Post a Comment