Filosofi 1

”Felet med vår värld är att de dumma är så säkra på sin sak och de kloka så fulla av tvivel.”
– Bertrand Russell

Skolverket ämnet filosofi

Post a Comment