Filosofi 1

”Felet med vår värld är att de dumma är så säkra på sin sak och de kloka så fulla av tvivel.”
– Bertrand Russell

Vad är filosofi?

Sofi betyder kärlek till visdom eller kunskap och filos betyder kärlek. Filosofi betyder således kärlek till vishet. Filosofi är en vetenskap och historiskt härstammar alla vetenskaper från filosofin. Det är människans behov av att förstå världen som har skapat filosofin.

Filosofiundervisning främjar kreativt och självständigt tänkande, nya synvinklar och att vara kritiskt ifrågasättande. Filosofin erbjuder utrymme att utforma sin egen uppfattning.  Att sätta sig in i filosofiska frågor utan enkla svar lär man sig utforma och motivera sina tankar och samtidigt att respektera andras uppfattningar. Filosofistudier hjälper individer till aktiva, ansvarsfulla och toleranta människor.

Post a Comment