Filosofi

”We have to be willing to fail, to be wrong, to start over again with lessons learned” (Angela Lee Duckworth).

”Filosofi är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och verksamhet, eftersom det behandlar grundläggande frågor om verklighetens natur, kunskapens möjlighet och värdenas existens. Den filosofiska aktiviteten handlar om att tänka självständigt, kritiskt och analytiskt kring dessa frågor så som de kommer till uttryck i privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap. Att formulera och klargöra filosofiska frågor samt att ta ställning till dem är syftet med den filosofiska aktiviteten.” (Skolverket, 2017)

Risten

Ordet filosofi kommer från grekiskan och består av två ord som satts samman:
Sofi – betyder kunskap eller visdom, t.o.m. himmelsk visdom
Filos – betyder kärlek
– filosofi betyder kärlek till vishet.

En introduktion:

Intressanta länkar: 

Filosofiska rummet: https://sverigesradio.se/filosofiskarummet

Filosofiprov: https://svenska.yle.fi/taxonomy/term/39907/1007109

Filosofimaterial: https://svenska.yle.fi/taxonomy/term/39907/1007109

The public philosopher: https://www.bbc.co.uk/programmes/b01nmlh2

 

Källförteckning

Skolverket (2017). Hämtat den 13/8 – 2017 från: https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/fio?tos=gy&subjectCode=fio&lang=sv

Post a Comment