Category Archives: Tips poddar

Att börja podda

Tips för att börja podda: https://www.goto10.se/bli-medlem/podda-hos-goto-10/tips-for-dig-som-vill-borja-podda/

Medberoendepodden

En mycket intressant och givande podd som handlar om  medberoende. med Ida Högström: https://poddtoppen.se/podcast/1070588167/medberoendepodden

Beroendepodden

Beroendepodden är en mycket intressant podd av Magnus Hedman och Nemo Hedéns som handlar om beroende. Att sprida kunskap, krossa tabun och sprida hopp till alla som kämpar mot beroendesjukdomen: https://poddtoppen.se/podcast/1537765903/hedman-heden-en-beroendepodd