Category Archives: Övrigt

Muntligt berättande viktigt i undervisningen

Muntligt berättande viktigt i undervisningen: Muntligt berättande viktigt i undervisningen

Info PDV

”Så ska du agera vid en skolattack: ”Gör detta så fort som möjligt” 3 viktiga steg som kan rädda ditt liv vid PDV, pågående dödligt våld. Stefan Mellström, säkerhetskonsult, ger dig tre konkreta verktyg för hur du ska agera vid en attack. ”Då kan du behöva slåss”. https://www.tv4.se/klipp/va/13759211/sa-ska-du-agera-vid-en-skolattack-gor-detta-sa-fort-som-mojligt