Category Archives: Allt möjligt

Mallar till Google presentationer

Tips på gratis mallar till Google presentationer: Slides Carnival, Slidesgo, SlidesGala och SlidesMania

Kommunikation

Coronavirus has stolen our most meaningful ways to connect by Bianca Nobilo, CNN: https://edition.cnn.com/interactive/2020/06/world/coronavirus-body-language-wellness/?fbclid=IwAR3SWf6vfAVOi_3lqxmp30rd9vR-YJTjZnuSWDzZFD2DaFoij3Qo23nTjxs

Teach girls bravery, not perfection

What my religion really says about women

Alaa Murabit: What my religion really says about women

Lärare ger för låga betyg

http://www.specialnest.se/skola/larare-ger-laga-betyg

Psykologen: så hanterar vi krissituationer

Så föds en extremist

Så föds en extremist

Om beroende

Johann Hari: Everything you think you know about addiction is wrong.

Artikel – Klaga inte på den duktiga flickan

http://www.expressen.se/kultur/bohman-klaga-inte-pa-den-duktiga-flickan/

Tips – Orka plugga

https://www.youtube.com/channel/UCD6MsEzsYtwJ7-iQMa5td-Q